1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات
  4. chevron_right
  5. مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی

مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی

وجود تنوع بسیار زیاد در تامین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، تغییرات سریع فناوری، حضور برندهای معتبر و غیر معتبر، عرضه کالاهای تقلبی مشابه کالای اصل و پیدایش روزافزون تامین کنندگان مدعی موجب شده است تا بسیاری از صنعتگران کشور هنگام انتخاب دچار وسواس بیش از حد و اتلاف وقت زیاد و گاهی در نهایت خرید نامناسب شوند. این درحالی است که هرگونه خطایی در این زمینه می تواند بسیار پرهزینه و زیان بار شود.

عدم انطباق کالای خریداری شده با ویژگی های مورد نیاز، نادیده گرفتن استانداردها و شرایط محیط کاری، طراحی با ضرایب بیش از حد مورد نیاز، عدم توجه به توانمندی های تولید کننده محصول، ناسازگاری با دیگر قطعات و شرایط کارکردی، عدم توجه به آموزش های مورد نیاز، عدم توجه به متعلقات و تجهیزات جنبی مورد نیاز جهت کارکرد صحیح تجهیز و … همگی نمونه هایی از هزینه های پنهان یا آشکاری هستند که مشتریان را دچار زیان یا در بهترین حالت کالای تولیدی ایشان را با هزینه تمام شده بسیار بیشتر از آنچه برآورد کرده بود تولید می کند.

شرکت سی بی ران با دسترسی به آخرین تحولات فناوری و برخورداری از سال ها تجربه توزیع کالای صنعتی در سراسر کشور، فرآیندهای ویژه ای را برای ارائه خدمات مشاوره و  انتخاب صحیح تجهیزات صنعتی تدوین و نهادینه نموده است. به کارگیری صحیح این فرآیندها طی سالیان متمادی به مشتریان سی بی ران کمک نموده است که ریسک ها و هزینه های تامین خود را حداقل نمایند. مراحل کلی انجام کار عبارتند از بررسی و شناخت دقیق نیازمندی ها و شرایط کارکردی، بررسی شرایط ایمنی و تلرانس های احتمالی، تشخیص ریسک ها و حساسیت های کارکردی و معرفی بهترین راهکار یا تجهیز متناسب با شرایط و انتظارات مشتری

cbiran Consultation and technical engineering services