شركت بازرگانی بین المللی سي بي ران (سهامي خاص)

شركت سي بي ران (سهامي خاص) در سال 1378 تاسيس شد تا به پشتوانه تجارب شركت كانادايي با بيش از 60 سال سابقه در توزيع صنعتي در سراسر آن كشور بتواند در ايران از پيشروان روشهاي نوين توزيع صنعتي و جايگزيني تدريجي سيستم مديريت تأمين فراگير بجاي روشهاي سنتي در صنايع باشد. تمركز محوري اين شركت تامين اقلام مرتبط با انتقال قدرت و ابزارهاي خطوط توليد است كه از طريق اخذ نمايندگيهاي رسمي از بهترين هاي صنعت و نيز روابط سازنده با ديگر توليد كنندگان خارجي محقق مي شود.

درباره سی بی ران بیشتر بخوانید
 
 
خدمات ما

در زمینه های زیر ما می توانیم به شما کمک کنیم